ΝΕΑ ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΟΕ

ΝΕΑ ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ οε

themeliodomi.gr

ποιότητα και συνέπεια

    Η ΣΕΛΙΔΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ  ΤΗΝ ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ

Η εταιρία έχει ένα σύγχρονο σύστημα διαδικασιών διαχείρισης, που επιτρέπει ευελιξία και υψηλό βαθμό παραγωγικότητας. Τα κανάλια επικοινωνίας είναι σύντομα και εφαρμόζεται ένα αποτελεσματικό σύστημα λήψης αποφάσεων. Για κάθε μεγάλο έργο υπάρχει ξεχωριστή ομάδα διαχείρισης, με επικεφαλής έμπειρο εργοταξιάρχη. Η εταιρία έχει αναπτύξει εγχειρίδιο διαδικασιών για κάθε έναν από τους τομείς εξειδίκευσης έργων, ώστε να καθιερώσει σε σημαντικό βαθμό σταθερές διαδικασίες και μείωση του χρόνου παραγωγής και ελέγχου. Επίσης, το δίκτυο ηλεκτρονικής παρακολούθησης που είναι εγκαταστημένο στα κεντρικά και τα επιμέρους εργοτάξια επιτρέπει την on-line ανταλλαγή μέσω INTERNET πληροφοριών για σωστή και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου, πόρων, κεφαλαίων και κόστους. 

Στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης της οργανωτικής δομής και της αποδοτικότερης επιχειρησιακής λειτουργίας της η εταιρία κατέχει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 από διεθνώς αναγνωρισμένο γερμανικό οίκο πιστοποίησης (TUV CERT). Το πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας εξασφαλίζει την άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών για σταθερά ποιοτική και εντός προθεσμιών εργασία και τη συμμετοχή της Εταιρίας σε σημαντικές δημοπρατήσεις έργων, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, στις οποίες είναι απαραίτητη η κατοχή του πιστοποιητικού.


ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Γνωρίζοντας ότι το ανθρώπινο δυναμικό είναι το σπουδαιότερο κεφάλαιο για την εταιρία, η ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ λειτουργεί πρόγραμμα συνεχούς βελτίωσης και οργάνωσης, που είχε μέχρι σήμερα σημαντικά αποτελέσματα. Παρόλο που ο κατασκευαστικός κλάδος είναι ευμετάβλητος όσον αφορά την απασχόληση, και στον τομέα αυτόν η εταιρία θεωρεί σημαντικότατο παράγοντα επιτυχίας και προόδου της τους πολύχρονους και άρρηκτους δεσμούς της με τα στελέχη της σε όλες τις βαθμίδες. 

themeliodomi

με στόχο την ποιότητα

Η ποιοτική στάθμη του μόνιμου προσωπικού της Εταιρίας είναι ιδιαίτερα υψηλή. Το τεχνικό προσωπικό διακρίνεται για τη σύγχρονη τεχνογνωσία του και τη μεγάλη εμπειρία του. Πρωταρχικό μέλημα της διοίκησης είναι η συνεχής επιμόρφωση του επιστημονικού και τεχνικού της προσωπικού, καθώς και η εξειδίκευσή του σε επιλεγμένους τομείς, που αφορούν τις δραστηριότητες της Εταιρίας. Γι’ αυτό, η Εταιρία συνεργάζεται με ακαδημαϊκά ιδρύματα, ινστιτούτα και εξειδικευμένους επιστήμονες και διοργανώνει σεμινάρια σε εξειδικευμένα θέματα για το προσωπικό της. Με τον τρόπο αυτό, η ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε. έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί τις τεχνικές εξελίξεις στους τομείς εξειδίκευσής της και να τις βελτιώνει στην πράξη.Επισημαίνεται ότι η Εταιρία έχει συνάψει ομαδικό συμβόλαιο Ζωής και Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του προσωπικού της.

O νέος κατασκευαστικός Όμιλος με πτυχία 7ης, 6ης και 4ης τάξης του ΜΕΕΠ είναι γεγονός. Μετά την ολοκλήρωση των συγχωνεύσεων και τις επανακρίσεις των κατασκευαστικών εταιριών η ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ είναι η μοναδική εταιρία με  έδρα εκτός Αθηνών που κατέχει πτυχίο 7ης τάξης. Παρουσίαση της »Πολιτεία Αλλατίνη» Ένα πανόραμα αρχιτεκτονικών, οικιστικών, οικολογικών και πολιτιστικών παρεμβάσεων στη δημιουργούμενη »Πολιτεία Αλλατίνη» παρουσίασαν στο ευρύ κοινό οι εταιρείες »ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε.», »ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε.» και »OMEGA BANK». Αύξηση 57,3% σημείωσε ο εταιρικός κύκλος εργασιών το Α’ τρίμηνο του 2003. Έφθασε τα 26,8 εκ. € έναντι 17 εκ. € της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,1 εκ. € αύξηση κατά 34,6%.               Δίκτυο Σταθμών Αυτοκινήτων 5.000 θέσεων μέσα στην επόμενη πενταετία σχεδιάζει η διοίκηση της εταιρίας. Ήδη ξεκίνησε την λειτουργία του ο υπόγειος χώρος στάθμευσης στη Βέροια και ξεκινούν οι εργασίες κατασκευής των υπόγειων σταθμών στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης και στην Λάρισα. Ανάληψη νέων έργων το 2003. Τον οικιστικό τομέα D του Ολυμπιακού Χωριού Τύπου 2004 στο Μαρούσι, την αναβάθμιση του Καυτανζόγλειου Σταδίου Θεσσαλονίκης, την κατασκευή του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας στην Θέρμη Θεσσαλονίκης  ανέλαβε μεταξύ άλλων έργων η ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ. Προχωρούν με ταχείς ρυθμούς οι εργασίες κατασκευής του εργοστασίου παραγωγής φωτοβολταϊκών στοιχείων της ΗΛΙΟΔΟΜΗ.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Η ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε. διαθέτει σήμερα μια μεγάλη γκάμα μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων που βρίσκονται σε άριστη κατάσταση και είναι μικρής – μέσης ηλικίας. Η αξία κτήσης του μηχανολογικού εξοπλισμού της Εταιρίας ανήλθε σε 12.848.129 € και των μεταφορικών μέσων σε 3.313.279 € σύμφωνα με τα στοιχεία του ισολογισμού την 31/12/2001, ενώ η αναπόσβεστη αξία τους διαμορφώθηκε σε 6.262.656 € για τον μηχανολογικό εξοπλισμό και 1.528.980 € για τα μεταφορικά μέσα. Πιο αναλυτικά, στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο κυριότερος μηχανολογικός εξοπλισμός και μεταφορικών μέσων την 31/12/2001:

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ (σε €.) ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ (σε €.)
1 ΓΕΡΑΝΟΙ ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΙ 7 143.800,44 12.942,04
2 ΓΕΡΑΝΟΙ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΙ 25 830.520,91 423.565,66
3 ΓΕΡΑΝΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΙ 1 20.542,92 205,43
4 ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕΧΡΙ 1000 bar 3 162.876,01 16.287,60
5 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 8 26.412,33 528,25
6 ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΠΕΤΟΝΙΤΗ 44 91.269,26 5.476,16
7 ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ  50 -300 KVA 33 292.002,93 52.560,53
8 ΗΛΕΚΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 49 48.862,80 1.465,88
9 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΣΕΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 7 17.314,75 173,15
10 ΠΛΩΤΕΣ ΕΞΕΔΡΕΣ 1 35.216,43 704,33
11 ΠΛΩΤΗ ΕΞΕΔΡΑ «ΠΟΝΤΙΝΙ» 3 924.431,40 526.925,90
12 ΣΑΤΙ ΦΟΡΤΗΓΙΔΑ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΗ 1 8.804,11 88,04
13 ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 8 23.477,62 234,78
14 ΑΝΤΛΙΕΣ ΒΥΘΟΥ 64 36.360,97 727,22
15 ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ 39 54.652,97 1.639,59
16 ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΟΧΛΙΩΤΕΣ 7 13.499,63 135,00
17 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 8 12.325,75 123,26
18 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ 6 246.515,04 36.977,26
19 ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΑ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 19 800.293,47 400.146,74
20 ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΑ ΦΡΕΑΤΟΠΑΣΣΑΛΩΝ 15 3.210.271,46 2.300.748,35
21 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΗΞΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ – ΠΑΣΣΑΛΟΣΑΝΙΔΩΝ 12 155.539,25 155.539,25
22 ΣΦΥΡΕΣ ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ 3 56.346,29 1.690,39
23 ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 6 704.328,69 309.904,62
24 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΜΑΤΩΝ 4 89.508,44 5.370,51
25 ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΜΑΤΩΝ 8 50.623,62 1.518,71
26 ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΜΑΤΩΝ 5 14.673,51 146,74
27 ΚΑΔΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΜΑΤΟΣ 7 70.432,87 2.817,31
28 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΜΑΤΩΝ ΜΠΕΤΟΝΙΤΗ 3 56.933,24 2.277,33
29 ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΕΣ ΕΝΕΜΑΤΩΝ ΜΠΕΤΟΝΙΤΗ 2 22.890,68 228,91
30 ΑΝΑΜΙΚΤΗΤΕΣ ΕΝΕΜΑΤΩΝ ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗ 15 5.282,47 52,82
31 ΑΠΑΜΜΩΤΕΣ ΑΙΩΡΗΜΑΤΩΝ ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗ 17 298.048,42 53.648,72
32 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 8 123.257,52 9.860,60
33 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 45 632.692,59 246.750,11
34 ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΑ 52 1.099.046,22 747.351,43
35 ΜΙΚΡΑ ΦΟΡΤΗΓΑ 26 180.484,23 19.853,26
36 ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 3 171.680,12 18.884,81
37 ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ 4 22.890,68 228,91
38 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ 2 13.206,16 132,06
39 ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 5 99.486,43 5.969,19
40 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 2 292.589,88 52.666,18
41 ΔΙΑΣΤΡΩΤΗΡΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 3 46.955,25 1.408,66
42 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ GUNITE 7 49.596,48 1.487,89
43 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 5 228.906,82 32.046,96
44 ΣΙΛΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ (ΚΙΝΗΤΑ/ΣΤΑΘΕΡΑ) 3 8.804,11 88,04
45 ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΕΣ 13 154.952,31 15.495,23
46 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ 28 334.556,13 70.256,79
47 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ 23 1.050.917,09 683.096,11
48 ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΕΣ 9 118.268,53 8.278,80
49 ΠΡΟΩΘΗΤΕΣ ΓΑΙΩΝ 8 258.253,85 41.320,62
50 ΦΟΡΤΩΤΕΣ 20 448.129,13 125.476,16
51 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟ ΒΙΝΤΣΙ DEUTZ 3 32.575,20 651,50
52 ΦΟΥΡΝΟΙ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ 5 2.347,76 23,48
53 ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ 1 220.102,71 30.814,38
54 ΣΦΥΡΕΣ D.T.H. 19 45.928,10 1.377,84
55 ΚΙΝΗΤΟΙ ΟΙΚΙΣΚΟΙ ( CONTAINERS ) 52 65.693,32 26.277,33
56 ΣΠΑΣΤΗΡΟΤΡΙΒΕΙΑ 1 58.694,06 2.347,76
57 ΜΗΧ/ΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ – ΞΥΛΕΙΑΣ 6 24.358,03 487,16
58 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ VIBROFLOTATION 3 253.558,33 40.569,33
59 ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2 1.643,43 16,43
60 ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ 3 18.195,16 181,95
61 ΣΑΠΟΥΝΑΝΤΛΙΕΣ 2 1.614,09 16,14
62 ΓΡΥΛΛΟΙ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 2 1.643,43 16,43
ΣΥΝΟΛΟ Κύριου Εξοπλισμού 14.585.085,84 6.439.587,94
Παρελκόμενος εξοπλισμός Γεωτρήσεων 1.577.156,98 1.353.445,81

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *