ΝΕΑ ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΟΕ

Συνεργατικός Όμιλος Εταιρειών Μόνωσης – Δωρεάν

Ο Συνεργατικός Όμιλος Εταιρειών Μόνωσης (ΣΟΕΜ) λαμβάνοντας υπόψη τις αυξανόμενες οικονομικές δυσχέρειες που υφίσταται μία μεγάλη ευπαθή μερίδα του πληθυσμού της Ελλάδος, προσφέρει εφαρμογές με δωρεάν μονώσεις

Λύση στην οικονομία και φύση

λέβητες πέλλετ Η συνεχής αύξηση του κόστους θέρμανσης, μας έφερε να προσέξουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον άλλες μορφές θέρμανσης. Το πέλλετ ως ένα άλλος τρόπος θέρμανσης όλο και κερδίζει έδαφος στις προτιμήσεις των καταναλωτών. Οι λόγοι ποικίλοι αλλά κυρίως η οικονομία…